Obavještavamo sudije Kantonalne i omladinske lige Kantona Sarajevo da će se naredni edukativni sastanak održati u petak 26.02.2021. godine, u 18:00 sati. Kao i prethodni sastanci i ovaj će biti održan putem platforme ZOOM, Prisustvo svih sudaca Kantonalne i omladinskih liga Kantona Sarajevo je obavezno.