Izvještajna skupština Udruženja fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo za 2021. godinu održana je 21.02.2022. godine u prostorijama NS/FS BiH.

Prisutni delegati su jednoglasno podržali sve predložene tačke dnevnog reda, a najzanimljivije odluke vam donosimo u nastavku:

Usvojen je izvještaj o radu UO za 2021. god. – izvještaji svih stalnih komisija sa finansijskim izvještajem.

Usvojene su izmjene i dopune statuta:

  1. Mijenja se član 3. stav 3 i glasi: „Sjedište Udruženja nalazi se u Sarajevu, u ulici Marka Marulića 2 / III“;
  2. Dopunjuje se čl. 19. i glasi: „Ista osoba može obavljati funkciju Predsjednika UFSIKS najviše dva redovna uzastopna mandata po 4 godine“.

Skupštini su pored rukovodstva i delegata, prisustvovali i članovi UO, NO, Udruženja te brojni gosti među kojima izdvajamo: Adnan Džemidžić generalni sekretar NS/FS BiH, Fuad Čolpa član IO NS/FS BiH, Hamdo Spahić predsjednik FSKS, Gvozden Medžid potpredsjednik FSKS, Goran Paradžik, Antonio Blažević, Semir Kaplan, Hrvoje Turudić, Dragan Prtvar, i drugi.