⚠️ VAŽNO ⚠️

Odlukom rukovodstva Udruženja 31.07. je određen kao krajnji rok uplate članarine za 2024. godinu.
Protiv svih članova koji ne ispune ovu obavezu u određenom roku biti će poduzete mjere u skladu sa Statutom i Kodeksom Udruženja.

– Međunarodni suci i instruktori: 300 KM

– Premijer liga suci: 250 KM, instruktori: 150 KM,

– Prva liga suci: 100 KM, instruktori: 60 KM,

– Druga liga suci: 75 KM, instruktori: 40 KM,

– Kantonalna liga suci: 50 KM, instruktori: 25 KM,

– Omladinska liga suci: 25 KM, instruktori: 25 KM,

– Futsal međunarodni suci: 150 KM, ostali suci: 50 KM, instruktori 40 KM

– Žene međunarodne: 200 KM, ostale: 50 KM,

– Neraspoređeni suci i instruktori: 10 KM.

– Novi suci ne plaćaju članarinu za kalendarsku
godinu u kojoj su postali članovi.

Plaćanje se vrši isključivo na transakcijski račun Udruženja broj: 3389002208816207 kod Unicredit banke.