O nama

Udruženje fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo

Udruženje fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima na osnovu Ustava i Zakona.

Rad Udruženja zasniva se na amaterskim i stručnim aktivnostima i predstavlja struku potrebnu za opsluživanje nogometne organizacije. Udruženje je osnovano u januaru 1997. godine i ima sjedište u Sarajevu u ulici Marka Marulića 2/III. Svojim djelovanjem (suđenjem i edukacijom) želi da unaprijedi nogometni sport u cjelini.

Razvijamo prijateljske odnose sa kantonalnim sudijskim udruženjima, sarađujemo sa „Fudbalskim Savezom Kantona Sarajevo“ i preko njih sa „Nogometnim savezom Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Nogometnim/Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine“. Kontrolišemo poštivanje u primjeni pravila fudbalske igre, koje je donio Međunarodni nogometni Bord i sprječavamo unošenje bilo kakvih nepravilnosti u djelatnosti kojim se bavimo:

• spriječavanje svake vjerske, rasne i političke diskriminacije,

• zaštita interesa svojih članova,

• omogućavanje jednakosti svim članovima,

• omogućavanje svim članovima Udruženja da biraju i da budu birani u organe Udruženja

• vođenje računa da se angažman članova u funkcijama svodi samo na jednu.

Članovi Udruženja mogu postati svi građani koji imaju položen ispit za fudbalskog sudiju, na ime svojeručno potpisane izjave, a prestaju biti članom smrću, svojevoljnim istupanjem ili pismenom izjavom da prestaje biti članom ili isključenjem iz organizacije.

Iz članstva se isključuju svi članovi koji budu osuđeni zbog kriminalnih i nečasnih radnji.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i već godinama kroz Projekat “Budi sudija” okupljamo mlade suce i vršimo edukaciju istih za poslove nogometnih sudaca i instruktora koji se nalaze na svim ligama BiH. Članovi Udruženja su suci u rasponu godina od 14 – 45 i instruktori (bivši suci) od 45 godina pa nadalje. Udruženje se finansira od prikupljene godišnje članarine, donatorstva i poklona.