UFSIKS

Propisi

Statut UFSIKS

Više...

Odluka o izmjenama i dopunama

Više..

Kodeks UFSIKS

Više...

Pravilnik o takmičenjima

Više...

Pravilnik o sudijama

Više...

Pravilnik o radu stalnih Komisija Udruženja fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo

Više...
UFSIKS

Pravila nogometne igre

Izmjene PNI

Više...

Izmjene pravila 2020.

Više...

IFAB amandmani PNI 17.07.15

Više...

Pravila nogometne igre

Više...