UKSIKS.BA

Kantonalna liga seniori (suci)

A Lista
Ahmetagić AsmirRang: Kantonalni

Godište: 2004
Kontakt: 060 337 68 27
Stručna Sprema: SSS

Lepir NedimRang: Entitetski

Godina rođenja: 1995
Kontakt: 062/122-289
Stručna Sprema: SSS

Halilagić ErdanRang: Kantonalni

Godina rođenja: 2002
Kontakt: 062/765-901
Stručna Sprema: SSS

Avdić AdnanRang: Kantonalni

Godište: 2002
Stručna Sprema: SSS
Kontakt: 060 302 21 12

Hamidović AnesRANG: Entitetski

Godina rođenja: 1995
Kontakt: 061 833 246
Stručna Sprema: SSS

Bečirović SemirRang: Kantonalni

Godina rođenja:
Kontakt:
Stručna Sprema:

Karabeg RejRang: Kantonalni

Godište: 2001
Kontakt: 062 777 774
Stručna Sprema: SSS

Ćurt KemalRang: Kantonalni

Godište: 2003
Kontakt: 062 425 147
Stručna Sprema: SSS

Prolić FarisRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1999
Kontakt: 061/150-282
Stručna Sprema: SSS

Papić EldarRang: Kantonalni

Godina rođenja:
Kontakt:
Stručna Sprema:

Hodžić OsmanRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1996
Kontakt: 062 714 751
Stručna Sprema: VSS

Alić AjdinRang: Savezni

Godina rođenja: 1995
Kontakt: 061 854 500
Stručna Sprema: VSS

Smajović AsimRang: Entitetski

Godina rođenja: 1996
Kontakt: 061 958 526
Stručna Sprema: SSS

Turbić AmarRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1999
Kontakt: 062 193 318
Stručna Sprema: VSS

Buljubašić ZinedinRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1998
Kontakt: 061 815 137
Stručna Sprema: SSS

Hanjalić SanidRang: Kantonalni

Godina rođenja: 2003
Kontakt: 062 546 482
Stručna Sprema: SSS

Busuladžić RijadRang: Entitetski

Godina rođenja: 2004
Kontakt: 061/ 853 – 855
Stručna Sprema: SSS

Abaza MirzaRang: Kantonalni

Godina rođenja: 2000
Kontakt: 061 073 721
Stručna Sprema: SSS

Gigić FarisRang: Kantonalni

Godište: 2002
Kontakt: 061 080 621
Stručna Sprema: SSS

B Lista
Žgalj AdnanRang: Entitetski

Godina rođenja: 1991
Kontakt: 062/295-319
SS: Student

Kundo AliRang: Kantonalni

Godište: 2004
Kontakt: 062/218-622
Stručna sprema: SSS

Heljić AmirRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1999
Kontakt: 062/454-390
Stručna Sprema: VSS

Rogo BenjaminRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1999
Kontakt: 061/049-729
Stručna Sprema: SSS

Hromo AmerRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1996
Kontakt: 062/624-630
Stručna Sprema: SSS

Ćatić AldinRang: Entitetski

Godina rođenja: 1993
Kontakt: 061 414 908
Stručna Sprema: VSS

Nikolić MirzaRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1999
Kontakt: 063/026-078
Stručna Sprema: SSS

Kordić MuamerRANG: Entitetski

Godina rođenja: 1993
Kontakt: 062 476 523
Stručna Sprema: VSS

Dilberović AzraRang: Kantonalni

Godište: 1994
Kontakt: 062/482-993
Stručna Sprema: Student

Bjelić nedimRang: Kantonalni

Godište: 1997
Kontakt: 061 428 397
Stručna Sprema: SSS

Hajradinović HamzaRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1995
Kontakt: 062 669 643
Stručna sprema: SSS

Ćesko AdisRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1999
Kontakt: 062/692-223
Stručna sprema: SSS

Hajdarpašić EmaRang: Kantonalni

Godina rođenja: 1998
Kontakt: 062 531 508
SS: Student

Omerbašić AjlaRang: Entitetski

Godina rođenja: 1997
Kontakt: 062/487-381
Stručna Sprema: Student

Ahmetagić AsmirRang: Kantonalni

Godište: 2004
Kontakt: 060 337 68 27
Stručna Sprema: SSS

Omerbegović AmelRANG: SAVEZNI

Godište: 1993
Kontakt: 062 856 140
Stručna Sprema: VSS

Hadžović EldarRANG: Entitetski

Godina rođenja: 1994
Kontakt: 062 551 796
Stručna sprema: SSS

Šabić NedžminRang: Kantonalni

Godište: 1996
Kontakt: 062 011 230
Stručna Sprema: VSS

Pločo ŠefikRANG: KANTONALNI

Godište: 1998
Kontakt: 061/536-437
Stručna Sprema: Student

POSTANI ČLAN

Želite nam se pridružiti?