Na osmoj redovnoj sjednici Upravnog odbora UFSIKS, održanoj 15.01.2018. godine u prostorijama Udruženja doneseno je niz odluka od kojih izdvajamo sljedeće:
 
– Nakon iscrpne diskusije svih prisutnih, jednoglasno su usvojeni izvještaji za 2017. godinu:

1.     Komisije za delegirenje,

2.     Komisije za talent i mentor program i

3.     Finansijsko materijalne komisije.

 Istaknut je vidan napredak u radu svih komisija i posebno naglašena odlična saradnja između Komisije za delegiranje i Komisije za talent i mentor program. U sklopu izvještaja Finansijsko materijalne komisije predsjednik UO Ibrahim Hasanbegović predložio je plan budžeta za 2018. godinu u kojem je kao primarni cilj istaknuta racionalizacija svih troškova i plaćanje preostalog ugovornog dijela za otkup prostorija kroz puni angažman svih članova Udruženja na čelu sa Upravnim odborom. Također, ponovljena je i spremnost UO da se i u uslovima pojačane štednje ne odstupa od opredjeljenosti za strukovni dio rada kao što su treninzi i edukacija, tako da se u tom segmentu rada Udruženja, dodatna štednja neće provoditi.

– Sudac Eldar Hadžović će zbog privremenog odlaska u inostranstvo biti onemogućen da obavlja funkciju asistenta suca na Kantonalnoj ligi, te se odobrava KTMP da na njegovo mjesto uvrsti perspektivnog suca sa omladinske lige Eldina Džeku, a sve na osnovu praćenja rada i suđenja pomenutog suca.

– Na osnovu prijedloga komesara za delegiranje Kantonalne i omladinskih liga, UO donio je odluku da je potrebno u što skorije vrijeme pokrenuti inicijativu za povećanje taksi na Kantonalnoj i omladinskim ligama.

– UO je odlučio da su stvoreni svi potrebni uslovi za održavanje izvještajne skupštine za 2017. godinu i odredio datum njenog održavanja:

 13.02.2018. godine u 17,00 sati u prostorijama Udruženja.

Potrebno je pravovremeno poslati materijale delegatima Skupštine, najkasnije do 29.01.2018. godine. 
– UO se zahvalio sucima koji su protekli vikend obavljali ulogu suca na turniru “Šampion kup 2018”, te na primjeran način pomogli u nesmetanom radu i zacrtanim ciljevima Udruženja.