Obavještavamo sve zainteresovane kandidate za seminar novih sudija i one koji su se već prijavili da će se rok za prijavu i početak predavanja pomjeriti za 02.09.2019.

Svi novi zaintresovani kandidati se mogu prijaviti na e-mail ufsiks.sarajevo@gmail.com ili lično na dan seminara, a oni koji su se već prijavili će biti blagovremeno obavješteni o terminima predavanja.

Za prijavu je potrebna sljedeća dokumentacija:

-Rodni list

-Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci

-Uvjerenje o školskoj spremi

-20 KM ( uplatiti na žiro račun Udruženja 3389002208816207 Unicredit Bank d.d), svrha uplate: članarina

Dodatne informacije na broj mobitela +387 61 249 562 i email ufsiks.sarajevo@gmail.com.

Svi mladi ljudi i sportisti su dobrodošli.