Podsjećamo sve članove UFSIKS na obavezu plaćanja članarine za 2021. godinu, sukladno Odluci UO o visini članarina, sa 3. redovne sjednice održane 02.12.2016. godine:

– Međunarodni suci i instruktori : 300 KM

– Premijer liga suci : 250 KM, instruktori : 150 KM,

– Prva liga suci : 200 KM, instruktori : 120 KM,

– Druga liga suci : 150 KM, instruktori : 80 KM,

– Kantonalna liga suci : 100 KM, instruktori : 50 KM,

– Omladinska liga suci : 50 KM, instruktori : 50 KM,

– Futsal međunarodni : 150 KM, suci : 100 KM, instruktori : 80 KM,

– Žene međunarodne : 200 KM, ostale : 100 KM,

– Neraspoređeni suci i instruktori : 50 KM

Plaćanje se vrši isključivo na transakcijski račun Udruženja broj: 3389002208816207 kod Unicredit banke.

Krajnji rokovi za uplatu su:

– Premijer liga BiH, Prva liga F BiH i Premijer futsal liga BiH do 28.02.2021. godine,

– Druga liga F BiH, ženska Premijer liga BiH do 31.03.2021. godine,

– Kantonalna i Omladinska liga Kantona Sarajevo do 30.04.2021. godine.