Svi zainteresovani koji imaju želju da postanu fudbalski suci mogu se pridružiti Udruženju fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo ukoliko se prijave na sljedeći  seminar za nove suce.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem emila: ufsiks.sarajevo@gmail.com ili na broj telefona: 063/009-939. Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeće podatke:

– ime i prezime,

– datum rođenja,

– adresu prebivališta,

– kontakt telefon i

– email adresu

Krajnji rok za prijave za seminar je 6. 6. 2021. godine.

Kandidati trebaju imati između 16-26 godina te uz prijavu dostaviti i ljekarsko uvjerenje.

Početak seminara je planiran za ponedjeljak, 7. 6. 2021. godine.