Nakon višegodišnjeg potraživanja i upućivanja zahtjeva od strane Udruženja fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo vezano za povećanje taksi za suce na Kantonalnoj i omladinskim ligama Kantona Sarajevo, takse na pomenutim ligama su konačno povećane na 2. sjednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, održanoj dana 4. 2. 2021. godine.

Tako da su nakon usvajanja zahtjeva Udruženja takse sada u iznosima:

  • Kantonalna liga: glavni sudija 75 KM, aistent 50 KM, delegat 75 KM,
  • Omladinska liga: glavni sudija 25 KM, asistent 15 KM, delegat 25 KM,
  • Pjetlići i cicibani: sudija 10 KM, delegat 10 KM.

Dok će nove naknade za prevoz biti:

  • Gradske općine, Vogošća i Ilidža: 5 KM,
  • Hadžići, Ilijaš, Župča, Pale i Lukavica: 10 KM,
  • Sokolac: 25 KM.

Iako znamo da naše Udruženje godinama iza nas slovi kao baza najkvalitetnijih kadrova na području Bosne i Hercegovine gdje imamo predstavnike na svim rangovima takmičenja, kao i to da svake godine edukujemo najveći broj mladih  sudaca,bili smoi suočeni sa velikim odlivom mladih sudaca.

Naime, provedenom analizom vezano za odliv mladih sudaca iz našeg Udruženja, a koji su sudili Kantonalnu i omladinske lige KS, došli smo do saznanja da je 90% sudaca napustilo ovaj poziv zbog premalih taksi. Suđenje su napuštali suci koji su tek počeli suditi, pa čak i oni koji su se već bili afirmisali i koji su bili prepoznati od strane Udruženja kao perspektivni suci. Suočeni sa mnogim odlascima došlo se u situaciju da nemamo dovoljno sudaca za jedno kolo, već su komesari liga morali angažovati suce sa većih rangova (ukoliko su slobodni), kao i angažovati suce da sude po cijeli dan i tako „trče“ sa terena na teren samo da bi stigli da se utakmice odigraju. Svjesni smo da jedan sudac nije u mogućnosti da sudi cijeli dan i da je to za njih veliko fizičko i psihičko opterećenje (nedostatak snage i koncentracije), te da istim tempom ne može suditi prvu i npr. Petu utakmicu u jednom danu.

Vodeći se analizom i kroz razgovore sa sucima, u više navrata smo slali zahtjeve na adresu FSKS vezano za povećanje taksi, sve u cilju da bi spriječili odlazak sudaca i da bi takmičenja bila što regularnija i kvalitetnija, ali svaki put smo odbijani, dok su na svim ligama od Premijer, Prve i Druge lige takse znatno povećane zadnjih godina. Također, takse su porasle i u drugim Kantonima širom F BiH, samo u našem Kantonu se nisu mijenjale zadnjih 25 godina tako da smo došli u situaciju da su suci u Kantonu Sarajevo mnogo manje plaćeni nego u ostalim Kantonima.

Moramo napomenuti da se takse na navedenim ligama nisu mijenjale zadnjih 25. godina, tačnije od osnivanja istih, a svi smo svjesni da su troškovi života porasli drastično, čak i više od 100% u odnosu na period od prije 25. godina. Naime, suci koji sude u ovim rangovima imaju taksu:

U poređenju sa Premijer ligom, sudac na Kantonalnoj ligi KS ima 13 puta manju taksu.

Iako ovo povećanje nije veliko, u mnogome će pomoći da zadržimo i edukujemo novi kadar koji će u budućnosti predstavljati naše Udruženje, Kanton Sarajevo kao i Bosnu i Hercegovinu na svim rangovima takmičenja pa i u Europi.

Ovim putem želimo da se zahvalimo Izvršnom odboru FSKS što je uvažio naš zahtjev i time podržao edukaciju i razvoj mladih sudaca !