07.06.2024. godine održana je Treća konstitirajuća sjednica, a u nastavku vam između ostalih, a radi transparentnog informisanja članstva donosimo najvažnije odluke UO sa iste:

  • Odluka o razrješenju svih imenovanih članova stalnih komisija pri UFSIKS.

Dok se ponovno ne uspostave članovi stalnih komisija, a za period koji neće biti duži od 30 dana imenuju se vršioci dužnosti za iste koji će do imenovanja novih članova Komisija upravljati radom Komisija.

  • Zbog činjenice da je Imamović Edin imenovan kao v.d. Komisije za delegiranje, imenuje se kao komesar i JEDINI odgovoran za delegiranje svih sudaca članova UFSIKSa, a za sve prijateljske utakmice i komercijalne turnire koji se budu odigravali u narednom periodu. Protiv svakog člana UFSIKSa, koji postupi suprotno ovoj odluci ili bude sudio neki od turnira ili prijateljskih utakmica, a ne bude o ovome informisan Imamović Edin kao imenovani komesar, biti će poduzete mjere u skladu sa Statutom i Kodeksom Udruženja te drugim Pravilnicima i odgovarajućim propisima.

UO UFSIKS