Komisijia za talent i mentor program je na svom 24. sastanku, održanom 10.02.2015. godine raspravljala, između ostalog, i o odzivu sudaca na redovne treninge, te o sankcijama i nagradama u skladu sa istim. U januaru i februaru održano je 9 treninga, a Komisija je na osnovu relevantnih podataka o prisustvu, evidentiranih od strane ovlaštenog trenera, konstatovala slijedeće:

Premijer liga – generalno dobar odziv sudaca na treninzima osim Baković Harisa koji je imao 1 trening, 2 opravdana i 6 neopravdanih, te nije ispunio kvotu od 50% prisustva na treninzima pa se od istog traži pismeno obrazloženje nakon čega će Komisija donijeti odluku.

Prva liga – odziv na treninzima dobar.

Druga liga – generalno dobar odziv sudaca na treninzima osim Bajramović Semira koji je imao 1 trening i 8 neopravdanih te nije ispunio kvotu od 50% prisustva na istim pa se iz tog razloga traži pismeno obrazloženje nakon čega će Komisija donijeti odluku.

Kantonalna i Omladinska liga – sucima koji nemaju ni jedan trening neće se dozvoliti pristup seminaru (Fetahović Amela, Numanović Azra, Ahmetović Mirela, Hasanbegović Envera, Hasanbegović Melisa, Jašarević Alma, Kuliš Monika, Selimović Šejla, Hodžić Haris, Abaz Anes, Alić Ajdin, Bajrović Armin, Bandić Tarik, Heljić Senad, Imamović Hamza, Bjelak Kenan, Hadžihasanović Adnan, Kustura Bekir, Omerbašić Sanin, Trklja Edis, Čimić Adnan, Čorbo Abdulah, Čurović Emina, Dedić Tarik, Grošić Amir, Hasanović Hamza, Kapetanović Selma, Kusturica Naida, Šeho Sanin, osim ako od prvog sljedećeg treninga  pa do seminara budu imali 100% prisustvo na istim. Suci koji imaju validno opravdanje za nedolaske dužni su isto predočiti treneru Harisu Klajancu prije termina za polaganje fitnes testa.

Upozoravamo suce da su odluke Komisije konačne i obavezujuće, te da neće biti tolerancije za kršenje istih.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *