Udruženje fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo održalo je svoju Treću izvještajnu skupštinu o radu UO u 2014. godini. Prisutni delegati jednoglasno su usvojili izvještaje UO i njegovih komisija, kao i izmjene i dopune Statuta UFSIKS.

Posebno raduje činjenica da ni Nadzorni odbor nije imao nikakvih primjedbi na rad UO, koji je pohvalio i istakao kao veoma uspješan i domaćinski u smislu racionalizacije potrošnje novčanih sredstava u 2014. godini. Na čelo NO povlačenjem Enesa Šeperovića imenovan je počasni predsjednik UFSIKS Fahrudin Fazlagić, a saradnici će mu biti dosadašnji član Suad Jažić  i Muhamed Bogilović umjesto preminulog Hamida Lindova.

Usvojene izmjene Statuta podrazumijevaju usklađivanje istog sa Statutom NS/FS BiH i FSKS koji podrzumijevaju ukidanje funkcije predsjednika Skupštine, pa će to u buduće biti predsjednik UO, koji ujedno i saziva Skupštinu.

Za novog člana UO umjesto neaktivnog Mevludina Efendića imanovan je Mesud Peljto.

skupstina delegati skupstina gosti

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *