Obavjestavamo sve suce Kantonalne i omladinske lige da su duzni obaviti ljekarski pregled u Poliklinici “Mimo Medical” u skladu sa sljedećim rasporedom: