Podsjećamo sve članove UFSIKS da su obavezni platiti članarinu za 2020. godinu, sukladno Odluci UO o visini članarina, sa 3. redovne sjednice održane 02.12.2016. godine:

– Međunarodni suci i instruktori : 300 KM

– Premijer liga suci : 250 KM, instruktori : 150 KM,

– Prva liga suci : 200 KM, instruktori : 120 KM,

– Druga liga suci : 150 KM, instruktori : 80 KM,

– Kantonalna liga suci : 100 KM, instruktori : 50 KM,

– Omladinska liga suci : 50 KM, instruktori : 50 KM,

– Futsal međunarodni : 150 KM, ostali : 100 KM,

– Žene međunarodne : 200 KM, ostale : 100 KM,

– Neraspoređeni suci i instruktori : 50 KM

Plaćanje se vrši isključivo na transakcijski račun Udruženja broj: 3389002208816207 kod Unicredit banke, a krajnji rok za suce Premijer, Prve ,Druge, Premijer futsal lige kao i za sutkinje Premijer ženske lige je 31.03.2020. godine, a za suce Kantonalne i Omladinskih liga do 30.04.2020. godine.