Udruženje fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo dobilo je svog novog predsjednika i
potpredsjednika.
Elmir Pilav i Rusmir Mrković će do kraja trenutnog mandata (do 2024. g) obnašati dužnost
predsjednika odnosno potpredsjednika Upravnog odbora. Oni su prošle godine izabrani u ovo tijelo
za potpredsjednika (Pilav) i člana (Mrković) na mandatni period od 4 godine, da bi nakon nedavnog
podnošenja ostavke Ibrahima Hasanbegovića na mjesto predsjednika i člana UO Seada Hasanovića,
jednoglasnom voljom skupštinskih delegata bili izabrani na trenutne rukovodeće funkcije u
najstarijem udruženju sudaca u BiH.
Predsjednik Pilav se u svom obraćanju zahvalio skupštinskim delegatima na ukazanom povjerenju te
obećao da će Udruženje nastaviti sa normalnim funkcionisanjem uprkos iznenadnim ostavkama i
zastoju u radu. Također se zahvalio svojim prethodnicima na korektnom vođenju Udruženja uz želju i
nadu da će on sa svojim timom nastaviti na njegovom daljem unaprjeđenju.
Među gostima na Skupštini bili su, između ostalih: Adnan Džemidžić generalni sekretar NS/FS BiH,
Fuad Čolpa član IO NS/FS BiH, Mirsad Drljević potpredsjednik IO NSFBiH, Ermin Čolpa genralni
sekretar FSKS, i drugi.