Udruženje fudbalskih sudija i isntruktora Kantona Sarajevo priprema se za održavanje Izvještajne skupštine za 2020. godinu. Planirano je da se ista organizuje u prostorijama NS/FS BiH i to 19.10.2021. godine sa početkom u 18. sati.

Upravni odbor je u saradnji sa predsjednikom Skupštine pripremio sljedeći dnevni red:

  1. Uvodna i pozdravna riječ predsjednika Skupštine,
  2. Izbor radnih tijela Skupštine (Radno predsjedništvo, Verifikaciona komisija, zapisničar i ovjerivači zapisnika),
  3. Verifikacija prisustva delegata,
  4. Usvajanje Poslovnika o radu XVII Izvještajne Skupštine,
  5. Verifikacija mandata novih delegata Skupštine,
  6. Usvajanje izvještaja o radu UO za 2020. god. – izvještaji svih stalnih komisija sa finansijskim izvještajem,
  7. Izvještaj NO,
  8. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
  9. Izbor nedostajućih članova UO,
  10. Razno (sa govorima i sl.).

Na Skupštini se očekuje i prisustvo brojnih gostiju te određenog broja članova Udruženja, sukladno prostornim mogućnostima u smislu poštivanja svih epidemioloških mjera.