U cilju postizanja jednoobraznosti i očuvanju imidža našeg Udruženja UO UFSIKS je nabavio nove trenerke za suce Kantonalne lige, te majice za suce omladinskih liga. Iste su podijeljene na seminaru 20.3.2022. godine, koji je za njih uoči početka nasatavka sezone organizovala Komisija za talent i mentor program, a koje će koristiti na utakmicama i aktivnostima Udruženja. Na seminaru su uz najnovije video klipove suci obrađivali i temu “Priprema utakmice”, koja će im nadamo se koristiti već od narednog vikenda.