Jučer je završen Seminar za suce seniorske i omladinskih liga Kantona Sarajevo za sezonu 2022/23.

Seminar je organizovan u dva dijela i to:

-prvi dio: provjera fizičkog stanja/pripreme sudaca – stadion FK “Igman” Ilidža
-drugi dio: pismeno testiranje iz PNI kao i tematska predavanja  – Hotel “Hills”.
-treći dio: sastanak sa kontrolorima KL

 

Po prvi put suci najnižih rangova su trčali najnoviji UEFA SDS test za “A” listu, kao i Arijet test za “B” listu sudaca.
Što se tiče drugog dijela seminara koji se odnosio na edukacijski dio obrađene su teme: Igranje rukom i Ofsajd, te najnoviji materijal u sklopu RAP UEFA programa na temu DOGSO/SPA.
U sklopu edukacijskog dijela seminara organizovano je i testiranje iz PNI koje se sastojalo od 20 pitanja.
Treći dio seminara je održan sa kontrolorima u svrhu poboljšanja funkcionalsnoti i ujednjačavanja kriterija kod sudaca KL.