Obavještavamo sve članove o novom tematskom predavanju u organizaciji Komisije za talent i mentor program Udruženja. Prisustvo predavanju je obavezno za sve članove i to 30.09.2022. godine u 18,00 sati u sali Doma Oružanih snaga BiH. Predavač će biti naš internacionalni instruktor suđenja Rusmir Mrković, a tema ovog petka je menadzment.