Dana 28.02.2023. godine u prostorijama Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održana je XIX redovna izvještajna skupština udruženja.
Za ovu skupštinu predložen je bio sljedeći dnevni red:

– Pozdravna riječ gostiju
– Izbor radnih tijela Skupštine
– Verifikacija prisustva delegata
– Usvajanje Poslovnika o radu XIX Izvještajne Skupštine
– Usvajanje izvještaja o radu UO za 2022. god. – izvještaji svih stalnih komisija sa finansijskim izvještajem
– Izvještaj Nadzornog odbora
– Razno

Prisutni delegati su jednoglasno podržali sve predložene tačke dnevnog reda.
Vrijedi istaći da su Skupštini pored rukovodstva i delegata, prisustvovali i članovi UO, NO Udruženja te brojni gosti koji su se i obratili prisutnima među kojima izdvajamo:
Hamdo Spahić predsjednik FSKS, Drljević Mirsad dopredsjednik NSFBiH, Fuad Čolpa član IO NS/FS BiH, Gvozden Medžid potpredsjednik FSKS, Goran Paradžik, Senad Ibrišimbegović, Brković Nijaz i ostali.