Kao što je i najavljeno, nakon prošlomjesečnog  i ovaj mjesec Udruženje organizuje plenarni i edukativni sastanak za sve svoje članove.

Sastanak će se održati u petak, 28.04. u 18:00h na lokaciji PPOŠ “Isa-beg Ishaković” na Vracama, Banjalučka bb.

Predavač će biti naš internacionalac Irfan Peljto sa temom Menadžment i kontrola utakmice.

Prisustvo je obavezno za SVE članove Udruženja, a na vrijeme podsjećamo da kontinuirano neispunjavanje obaveza prema Udruženju u smislu nedolazaka na plenarne sastanke predstavlja kršenje statuta UFSIKS te povlači disciplinsku odgovornost pa i potencijalno isključenje iz članstva.