Dana 30.06.2023 god održana je 22. redovna sjednica UO UFSIKS, na kojoj su bili svi članovi. Na sjednici su jednoglasno usvojeni prijedlozi lista sudija, asistenata sudija i posmatraca sudjenja Prve lige NSFBIH i Druge lige NSFBIH – Centar za takmicarsku sezonu 2023/24.

Prijedlozi će biti dostavljeni na Razmatranje Komisiji za sudije i sudjenje NSFBIH, a sve u skladu sa Pravilnikom o sudijama i sudjenju NS/FS BIH.