📃 Na sjednici UO održanoj dana 07.08.2023.godine jednoglasno je usvojen prijedlog kandidata Komisije za talent i mentor program za liste sudija, asistenata sudija i posmatrača suđenja Kantonalne Lige FSKS za takmičarsku sezonu 2023./2024.
Predloženi se sljedeći kandidati:
🔘A lista: Smajović Asim, Turbić Amar, Hodžić Osman, Prolić Faris, Alić Ajdin, Lepir Nedim, Buljubašić Zinedin, Avdić Adnan, Ahmetagić Asmir, Busuladžić Rijad, Abaza Mirza, Bećirović Semir, Papić Eldar, Halilagić Erdan, Ćurt Kemal, Hanjalić Sanid i Gigić Faris.
🔘 B lista: Halimić Faris, Turčalo Amar, Žgalj Adnan, Imamović Eldar, Pločo Šefik, Šabić Nedžmin, Halilović Rijad, Mujčinović Edin, Ćesko Adis, Žiga Vedad, Katica Vedad, Hasečić Imran, Cviko Aldin, Kundo Ali, Bučan Nermin.
🔘 Posmatrači suđenja: Džudža Dino.
Pored gore navedenog kandidata, ulogu posmatrača suđenja mogu obavljati i instruktori – članovi UFSIKS sa ostalih lista posmatrača suđenja.
⚽️
#ufsiks