⚠️Obavještenje ⚠️

Naredni petak, 03.11. će biti održan plenarni sastanak u 18:00h 🕕 u sali hotela Hills.

Tema: Menadžment utakmice
Predavač: Peljto Irfan

PRISUSTVO OBAVEZNO ZA SVE ČLANOVE!

#ufsiks #bhtelecom