U petak 24.04.2020. godine, putem video linka održana je 2. sjednica UO na kojoj su jednoglasno usvojeni izvještaji Komisije za talent i mentor program kao i izvještaj Finasijsko-materijalne komisije, dok izvještaj Komisije za delegiranje nije ni razmatran, jer zbog novonastale situacije sa Corona virusom (COVID-19), nije ni bilo aktivnosti po tom planu.

Na sjednici je posebno pohvaljen rad Komisije za talent i mentor program u periodu krize izazvan Corona virusom. Punim angažmanom svojih članova doprinjeli su neprestan i kontinuiran rad sa sucima Kantonalne i Omladinskih liga Kantona Sarajevo na polju edukacije.

Također naši fitnes treneri su kroz svoj angažman upotpunjavali slobodno vrijeme naših sudaca kroz treninge na daljinu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *